Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2013

iskra
21:25
W życiu nic nie jest wieczne. Zmiana jest stała. To, jak ją odczujemy, zależy od nas.
— Grey's Anatomy
Reposted bymangekyou mangekyou

March 04 2012

iskra
15:53
6154 57c5
Reposted frommyname myname viaplotkara plotkara
iskra
15:35
4695 0336
I'm just sick of goodbyes.
Reposted fromplotkara plotkara
iskra
15:03
Lata lecą wciąż,
Czas ucieka, a my gonimy go.
iskra
14:59
When I'm sad I stop being sad and be awesome instead! True story.
— Barney Stinson
Reposted bycytatyptasheqborsuczysz
iskra
14:53
8434 7beb
sensual!
iskra
14:52
Żonglowałeś zaufaniem, wypadło z rąk
— PiH

October 13 2011

iskra
18:14
Nie wiem o co mi chodzi, ale chodzi mi o to bardzo mocno.
Reposted bycytatySheeecarresistermorphineolczykitisstupidstragan-ze-snamiiracundiaallpatheticframboisesHappinessIsEasyresponseeazyihowfaryouwouldgoamericangirldomkaasatyrahunsertatramentowaanna-klaraslowianeczniksouxiemalazadymiaraniekoniecznieomnieyoucanfly7AziareczkaAutomaticSecretaryAziareczkadrunkmetalgirlickyvmynewmeteardroppeudechance3kajuzelamillyssorprendenteseductivelyMagnolia11dum-spiro-sperobutterfly-and-cow

August 16 2011

iskra
13:04

nothing compares to you.

It's been 7 hours and 15 days - since you took your love away..
I go out every night and sleep all day - since you took your love away..

July 05 2011

iskra
22:00
Grab somebody sexy tell 'em hey!
— Pitbull, Ne-Yo, Afrojack
Reposted bycytatymaliwamcjoanna

June 28 2011

iskra
17:49
2833 0eed
oh, white blank page
Reposted fromsowaaa sowaaa viazabka zabka

January 13 2011

iskra
22:52
Wszystko znów nie tak, lecz tego Ci nie powiem
— Kombi
Reposted bycytatystonerrjdegkatsueXYZbeatlannazamknij-drzwihopenegacjawyimaginowanakasiarzynaWoitaz88martuszka

January 07 2011

iskra
00:28
Odciski naszych palców na życiu innych nie znikają
— Remember Me

December 31 2010

iskra
12:29

 

To będzie dobry rok bez rocznic i postanowień, bez wspomnień i rozczarowań.

Reposted fromcarre carre viapalina palina
iskra
01:33
Pożycz mi płuca, bo moje się zapadły
Pożycz mi oczy, ja nie widzę już nic
Pożycz mi nogi,
-moje nie mają już siły iść
Pożycz serce,
-moje wciąż bije, ale to kamień!
— Eldo..
Reposted bycytatynamesarestupidpsychoraollGirlTigerdotyk-dzwiekujaamaicalajlapalinaHeartOrHeadvandalismumpaloomparagiszdradliwawenamercicookiemonsterxpehhunwelcomeamydoramilczeniebolibardziejeXYZdaisiesmartuszka

December 25 2010

iskra
00:25
On jakoś was złączył, was spiętrzył, was pomnożył jedno przez drugie - czy też dołączył ciebie do niej, a ją do ciebie.
— Gombrowicz
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viazabka zabka
iskra
00:21
ciekawe co byś kurwa czuł, gdybyś przeczytał wszystko co mam na zupie.
Reposted fromunreal unreal viazabka zabka
iskra
00:17
żyć dobrze znaczy niewiele z życia pamiętać.
— Californication
Reposted fromzabka zabka
iskra
00:13
pocałował mnie i szepnął: - cały czas pamiętałem Twój zapach.
Reposted fromGirlTiger GirlTiger viazabka zabka

December 24 2010

iskra
13:42
nigdy nie mów ludziom, co czujesz. Zawsze źle na tym wyjdziesz.
— let's play the game. -z żabkowych
Reposted fromzabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl